Captura de pantalla 2015-07-03 a les 18.09.34

Crònica del ple de cartipàs

Ahir dijous 2 de juliol es va celebrar el ple de cartipàs de l’Ajuntament de Pineda de Mar. És el primer ple del mandat després del de constitució, i es dedica plenament a informar el ple de les decisions de l’alcalde pel que fa a la composició del seu govern i a discutir i aprovar les composicions dels òrgans que depenen del ple i les retribucions dels regidors de govern i oposició.

UN GOVERN SENSE CARTERA DE TURISME I AMB QUATRE ALCALDES

En els primers punts se’ns va exposar per part de l’equip de govern (PSC i CiU) l’estructura del nou govern, les delegacions de l’alcalde a favor dels regidors i quines àrees portarien cadascun d’aquests.

El primer que ens va sorprendre és que no hi hagi cap cartera amb la denominació de Turisme, atès que Pineda és un poble turístic i és la principal font de creació de llocs de treball. Així com Comerç, Mercats o Agricultura formen part del nom de regidories, Turisme no surt enlloc. Tot i que se’ns va dir que està englobat dins de la regidoria de Promoció Econòmica, creiem que no està prou destacat i no sembla una prioritat pel govern.

També ens va sorprendre que no hi hagués cap regidoria amb la denominació de Transparència, i que aquest terme ni tant sols aparegués en la distribució de temes de responsabilitats per regidors. Tot i que és una qüestió transversal, ens hagués agradat que hi hagués un regidor/a responsable i referent per aquesta qüestió, atès que és un tema prioritari en els programes electorals de totes les candidatures.

Finalment, veiem que l’alcalde ha delegat pràcticament totes les seves funcions de direcció política i coordinació en tres regidories diferents: la de Coordinació del Govern (que portarà la regidora Carme Aragonés), la de Presidència (que portarà la regidora Sílvia Biosca) i ha nomenat un regidor adjunt a l’alcaldia (Francesc Horta). No entenem aquesta manca d’interès per la direcció del govern municipal per part de l’alcalde i creiem que no s’adiu al fet que cobri per una dedicació exclusiva a l’Ajuntament quan pràcticament ha delegat la majoria de les seves funcions.

UNA COMISSIÓ INFORMATIVA QUE NO RESPECTA LA COMPOSICIÓ DEL PLE MUNICIPAL, MENYSTENINT A L’OPOSICIÓ

A continuació es van debatre i votar diversos punts en relació a l’organització municipal. El primer va ser l’establiment dels dies de celebració del ple municipal, que finalment seran l’últim dijous no festiu de cada mes (excepte el mes d’agost) a les 19.30. ERC-Junts x Pineda es va abstenir perquè considerava que era millor mantenir l’horari a les 20h per a la conciliació amb les responsabilitats laborals dels regidors que no cobren el sou de l’Ajuntament i es guanyen la vida fora.

Posteriorment es va aprovar delegar en la Junta de Govern algunes decisions que corresponen al ple però que són de caràcter molt tècnic, com l’aprovació de les incompatibilitats dels treballadors municipals, l’establiment de preus públics (no les taxes, que les seguirà decidint el ple) i les sancions sobre tinença d’animals. ERC-Junts x Pineda hi va votar a favor.

Després es va aprovar, amb els vots a favor de PSC i CiU, en contra d’ERC-Junts x Pineda, Pineda Sí Pot i ICV-EUiA i l’abstenció del PP i C’s, la composició de la Comissió Informativa Directorial. Aquesta comissió és la que prepara l’ordre del dia del ple i discuteix quins temes es porten a debat. Ens vam oposar perquè la proposta no respecta la composició del ple, ja que es dónen menys representants a ERC-Junts x Pineda que els que correspondria d’acord amb els vots i regidors obtinguts. Així, ERC-Junts x Pineda tindrà dos membres i el PSC 6 (incloent l’alcalde), i un per cadascun dels grups municipals restants. El PSC, que té el doble de regidors que ERC-Junts x Pineda, passarà a tenir el triple de membres. Aquesta desproporció que perjudica ERC-Junts x Pineda va ser denunciada per tots els grups de l’oposició.

 

Comissió informativaDes d’ERC-Junts x Pineda vam proposar que es mantinguessin el nombre de membres totals de la comissió informativa que hi ha hagut en el passat mandat 2011-2015, que era de 15, i que es donés un membre més al PSC i un més a ERC-Junts x Pineda, garantint molt millor la proporcionalitat. Aquesta proposta va ser rebutjada pel PSC i per CiU.

ELS REGIDORS I L’ALCALDE DEL GOVERN PSC-CIU COSTARAN 33.320 EUROS MÉS CADA ANY ALS PINEDENCS

Finalment, l’últim punt va ser el de l’establiment de retribucions. La proposta presentada pel govern PSC-CiU va ser la següent:

Captura de pantalla 2015-07-03 a les 18.09.34

 

El regidor de Serveis Generals, Llicències i Informàtica, Antoni Abad, cobrarà per assistències en estar prejubilat i no poder ser donat d’alta a la Seguretat Social.

Els regidors de l’oposició cobraran per assistència a les reunions dels òrgans que formen part:

  • Assistència als plens: 200 euros.
  • Assitència a comissió informativa: 120 euros.
  • Assistència a junta de portaveus: 250 euros.

Els grups municipals tindran les despeses del seu funcionament subvencionades en la quantitat de 200 euros fixes mensuals més 50 euros per cada regidor al mes.

ERC-Junts x Pineda va votar en contra de la proposta. En primer lloc, perquè el cost total del govern pels ciutadans de Pineda s’incrementava, passant de 322.880 euros el mandat 2011-2015 a 356.200 euros anuals el mandat 2015-2019. Entenem que en el moment actual s’hagués hagut de fer una contenció de la despesa i congelar-la. També vam votar en contra perquè entenem que hi ha diferències de salari molt importants entre regidors: per la mateixa feina, hi ha regidors que cobren diferent i fins i tot hi ha regidors que tenen una dedicació parcial que comporta més cost que algunes dedicacions completes.

El proper ple serà el 30 de juliol a les 19.30 a la Sala de Plens de l’Ajuntament. Seguirem informant.

11401020_977963842235438_1143670482569506132_n

Fidels per sempre més al servei d’aquest poble

El passat dissabte 13 de juny es va constituir el ple de l’Ajuntament de Pineda sorgit de les eleccions del passt 24 de maig. Us facilito un extracte de la meva intervenció com a portaveu d’ERC-Junts x Pineda.

“Ciutadans i ciutadanes, regidors, alcalde electe, bon dia a tothom.

En primer lloc volem donar les gràcies als 2.271 pinedencs que van confiar en la nostra candidatura per a gestionar els recursos municipals, consensuar les normes de convivència i gestionar els interessos comuns del nostre poble. Un agraïment que formulo en nom dels cinc regidors i regidores d’ERC (Mònica Palacín, Josep Serra, Carmen Vila, Francesc Gil i jo mateix) però també en nom de tot l’equip que va molt més enllà d’aquests cinc noms, i que ens ajudarà durant aquests quatre anys a treballar pels nostres objectius.També volem agrair a totes les persones que van participar en les eleccions i que van escollir aquest ple, que és una mostra de pluralitat. Volem felicitar a tots els regidors i regidores per la seva elecció i a Xavier Amor per haver estat escollit alcalde amb els vots del PSC i de CiU.

ERC-Junts x Pineda es va presentar a les eleccions amb la voluntat de fer un canvi en les polítiques (en el QUÈ), en les maneres de fer (en el COM) i també en les persones que exerceixen les responsabilitats (en el QUI). El resultat electoral i el pacte de govern fan que aquest canvi s’hagi produït a mitges: coincidim tots que cal fer coses noves i diferents, que cal fer-ho amb noves maneres, però no hem aconseguit un canvi en el govern, que creiem que és imprescindible per tal de donar credibilitat a aquestes voluntats.

Aquest és un ple municipal molt plural i divers, però el govern municipal estarà format només per forces que van perdre regidors (PSC i CiU), i no per les forces que o bé han entrat de nou a l’Ajuntament o que han crescut com el cas d’ERC-Junts x Pineda, que hem passat de 2 a 5 regidors.

Treballarem des de l’oposició amb voluntat constructiva, formulant alternatives i actuant amb fermesa per la defensa dels interessos col·lectius. Calen noves formes de fer per part del govern, amb més transparència, rigor i participació. 

La nostra manera de fer serà la que Salvador Espriu descrivia al seu poema “La pell de brau”: “Si et criden a guiar un breu moment del mil·lenari pas de les generacions,aparta l’or, la son i el nom. També la inflor buida dels mots, la vergonya del ventre i els honors.”. Un poema que tots els responsables polítics haurien de tenir sempre present, i que els cinc regidors d’ERC-Junts x Pineda tindrem presents juntament amb un altre fragment d’Espriu: ENS MANTINDREM FIDELS PER SEMPRE MÉS AL SERVEI D’AQUEST POBLE”.

aprop33

Centre Comercial al PP1: ni al sac, ni ben lligat

Aquesta setmana, amb el temps just abans de la convocatòria de les eleccions municipals, el govern municipal del PSC de Pineda ha repartit milers d’exemplars de la revista municipal “A prop”, amb titular que, si no es llegeix la lletra petita, pot portar a molta confusió: “L’Ajuntament impulsa una inversió de 40 milions d’euros i 1000 llocs de treballs al PP1”.

Llegir més