image

Avui hem celebrat al Parlament l’últim ple d’aquesta legislatura. La convocatòria prevista d’eleccions per al proper 27 de setembre, que seran el substitutiu del referèndum sobre la independència que l’estat espanyol ens ha impedit, farà escurçar la legislatura respecte a la durada habitual que preveu la llei (4 anys). Tot i això, els tres anys d’aquesta legislatura han estat molt fructífers i crec que és necessari, com a càrrec electe, passar comptes de la feina feta directament, més enllà dels grans temes de debat que hi ha hagut al Parlament.

Si voleu un recull més detallat de la feina feta, podeu consultar la meva fitxa com a diputat de la X legislatura del Parlament o els vídeos de les intervencions, però atès que hi ha altres tasques que han necessitat de molta dedicació i no es veuen reflectides en les estadístiques, faré una relació pròpia de la feina feta des del desembre de 2012, més enllà de les més de 205 intervencions al Ple, 460 en comissió, o les 9 mocions presentades.

Política pressupostària i fiscal: la gestió de pressupostos en un moment de crisi econòmica, que comporta una reducció d’ingressos tributaris a causa de la contracció de l’activitat, més dificultats per accedir a l’endeutament i una pressió per augmentar la despesa per atendre l’emergència social, no és gens fàcil. Per això vam apostar per una política fiscal destinada a incrementar els recursos gravant el capital i sobretot qui més podia aportar. Ho he fet com a portaveu d’ERC a la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost, des de la qual hem participat directament com a ponent i en part redactor, entre d’altres:

– Llei 1/2014, del 27 de gener, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2014, Llei 2/2015, de l’11 de març, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2015, i també les lleis d’acompanyament –conjuntament amb en Lluís Salvadó- dels pressupostos de 2014 i 2015, que inclouen tot de mesures en l’àmbit fiscal (com l’impost de successions o mesures contra la pobresa energètica).

– Llei 1/2013, de modificació de l’Impost de Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats.

– Llei 4/2014, del 4 d’abril, de l’impost sobre els dipòsits en les entitats de crèdit.

– Decret llei 4/2013, de 22 d’octubre, pel qual s’autoritza l’Institut Català de Finances a constituir una societat anònima perquè actuï com a entitat de crèdit i es modifiquen determinats preceptes del Text refós de la Llei de l’Institut Català de Finances, que ha estat un pas més en la línia de convertir l’Institut Català de Finances en la banca pública de Catalunya, presentant també una iniciativa legislativa i apostant per un model validat aquesta setmana per la Comissió Europea.

Dret civil i Justícia i Drets Humans: en la Comissió de Justícia i Drets Humans, presidida per la companya Gemma Calvet, he treballat com a portaveu d’ERC, i dins del nostre grup, responsabilitzant-me de les iniciatives relacionades amb el dret civil i les entitats jurídiques. Les principals lleis en les que hem fet han estat aquestes:

– Llei 5/2015, del 13 de maig, de modificació del llibre cinquè del Codi civil de Catalunya, relatiu als drets reals, en el que hem modernitzat la regulació de la propietat horitzontal (comunitats de propietaris).

– Llei 6/2015, del 13 de maig, d’harmonització del Codi civil de Catalunya, en la que vam aconseguir incloure una disposició per acabar amb els censos d’origen feudal.

– Projecte de llei d’incorporació de la propietat temporal i de la propietat compartida al llibre cinquè del Codi civil de Catalunya.

– També he representat el Parlament davant del Congrés de Diputats defensant la dació en pagament i la llei de segona oportunitat que va proposar la cambra catalana a partir d’una proposta d’ERC, tot i que a la cambra espanyola no va prosperar per l’oposició del PP.

Comissió d’investigació sobre les caixes d’estalvi i les entitats financeres: oficialment titulada Comissió d’Investigació sobre les Possibles Responsabilitats Derivades de l’Actuació i la Gestió de les Entitats Financeres i la Possible Vulneració dels Drets dels Consumidors (CIREF), va constar de dinou sessions d’interrogatoris i seixanta-nou compareixences. Les conclusions que finalment es van aprovar recullen el 90% de les nostres propostes inicials i es basen en la nostra proposta inicial.

Comissió sobre economia col·laborativa: la comissió va constituir-se a partir d’una moció que vaig presentar el passat octubre i ha tractat com adaptar la normativa i les polítiques públiques al naixement i difusió de plataformes d’economia col·laborativa, garantint drets de consumidors i evitant competència deslleial. Aquí podreu trobar les conclusions finalment aprovades per unanimitat del Parlament, basades també en la nostra proposta inicial.

Mocions aprovades al ple: les mocions són els acords del ple del Parlament que es prenen després del debat entre un diputat i un conseller. En el meu cas, he impulsat nou mocions, bàsicament sobre economia, prioritats pressupostàries i negociacions amb l’estat espanyol per obtenir ingressos per l’estat del benestar.

Tota aquesta tasca no hagués estat possible sense l’ajuda de tots els companys del grup parlamentari, tant els assessors tècnics com els diputats i diputades, les comissions sectorials i les federacions territorials d’ERC i les entitats del teixit social i acadèmic amb qui hem estat treballant. A tots ells, moltes gràcies per haver-me ajudat tant.

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0